Pliki cookies na stronie ecopondproject.eu

Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

WP5

Połączone skutki naturalnych i antropogenicznych czynników  stresowych: odpowiedź na poziomie fenotypu oraz genów.

pl-zdjecia-m-bonk-do-tekstow-1.jpgInwazyjne gatunki obce potrafią w sposób drastyczny zmienić dynamikę populacji gatunków rodzimych. Badanie skutków obecności inwazyjnych obcych drapieżników w połączeniu z gradientem szerokości geograficznej oraz urbanizacji jest doskonałym systemem badawczym, ponieważ pomaga nam zrozumieć mechanizmy kształtujące dynamikę populacji ofiar oraz całych ekosystemów.

Przy użyciu ważki tężnicy wytwornej – kluczowego gatunku owada w sieciach pokarmowych stawów, który boryka się ze stresem spowodowanym obecnością drapieżników rodzimych i obcych inwazyjnych (IGO), określimy wpływ naturalnych (ograniczenia czasowe związane z krótkim sezonem wegetacyjnym na północnym skraju zasięgu geograficznego ważki) i antropogenicznych (stres wywołany przez drapieżnika IGO, urbanizacja) czynników na zestaw cech kształtujących sukces rozrodu ważki. Zbadamy także wpływ wyżej wymienionych czynników stresogennych na ekspresję genów.

Kluczowe pytania:

  1. Czy sezonowe ograniczenia czasowe narzucone przez krótki sezon wegetacyjny północnych regionów Europy wpływają na cechy dostosowania ważki bytującej z drapieżnikami rodzimymi i IGO?
  2. Jakie są konsekwencje urbanizacji na kształtowanie cech odpowiedzialnych za dostosowanie ważki przy obecności drapieżników rodzimych oraz IGO?
  3. Czy stres wywoływany przez drapieżniki IGO jest wykrywany przez ważkę żyjącą poza obecnym zasięgiem występowania tych drapieżników?
  4. Czy zmiany w zestawie cech związanych z przystosowaniem ważki do zmieniających się warunków życia odzwierciedlają zmiany w ekspresji genów?

Zrozumienie reakcji organizmów na stres na poziomie fenotypowym i molekularnym wzmacnia nasze przewidywania dotyczące tego, jak globalne zmiany wywołane przez człowieka zmienią procesy ekologiczne i ewolucyjne. W związku z tym badanie organizmów na poziomie fenotypu oraz genów ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy rozważa się organizmy niemodelowe, które stanowią ważną rolę w kształtowaniu dynamiki ekosystemów.

Liderem WP5 jest dr inż. hab. Szymon Śniegula, prof. IOP

 

Czytaj o WP1Czytaj o WP2Czytaj o WP3Czytaj o WP4